Home
 
 
                    
 
 

 

 
 
   29 nieuwe gezichten.
 
 
   
  New Page 1

Privacy Policy PictureDate.NL / MeetNewFriends.NL

PictureDate respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website www.picturedate.nl (hierna: "PictureDate.NL"). PictureDate spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Policy zijn omschreven.

1. Doeleinden


1.1 Op PictureDate.NL wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van het kunnen aanbieden van de Dienst. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om andere Members in staat te stellen contact met u op te nemen.

1.2 Op PictureDate.NL kunt u aangeven of u wenst dat uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden over hetgeen PictureDate.NL u te bieden heeft.

1.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde, zal PictureDate.NL (een deel van) uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of PictureDate.NL betrokken is bij een overname en/of fusie.

1.4  PictureDate.NL behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) PictureDate.NL, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. PictureDate.NL zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de website PictureDate.NL.


2. Algemene informatie


2.1 Voor PictureDate.NL is het interessant te weten of PictureDate.NL vaak bezocht wordt en welke Diensten het meest gewild zijn. Hiervoor zal PictureDate.NL bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een bezoeker een website gebruikt). Met deze informatie kan PictureDate.NL haar Diensten en PictureDate.NL afstemmen op de wensen van de Members.

2.2 Om het recht van privacy van de Members te beschermen, zal alle informatie die op deze wijze wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van PictureDate.NL echter wel negatief be´nvloedt kunnen worden.


3. Inzien chat en e-mail


3.1 PictureDate.NL onthoudt zich van het inzien van de chatroom, e-mail en andere persoonlijke bestanden van Members en stelt deze niet aan derden ter beschikking, tenzij PictureDate.NL hiertoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van een bevoegde rechter.

3.2 Onverminderd voorgaande is PictureDate.NL gerechtigd tot het inzien van de chatroom en e-mail berichten, indien zij voldoende reden heeft om aan te nemen dat de wijze waarop de chatroom en de e-mail faciliteiten worden gebruikt in strijd is met de algemene voorwaarden.4. Wijzigen van Persoonsgegevens


4.1 Member kan op elk moment zelf zijn persoonsgegevens veranderen of verwijderen uit de database.


5. Wijziging privacy policy


5.1 Indien PictureDate.NL mocht besluiten haar Privacy Policy te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacy Policy.
 

   

 
 
Privacy - Algemene Voorwaarden - Succesverhalen - Veilig daten - Dating tips - Nieuws - Sitemap van PictureDate leden- Help - Partners - Links - all rechten voorbehouden - PictureDate ©2004-2018